Ponowne wykorzystanie informacji publicznych następuje na własną odpowiedzialność.
Polska Grupa Górnicza S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z ponownego wykorzystania informacji publicznej przez wnioskodawcę lub innych użytkowników, za dalsze udostępnianie, przetwarzanie informacji (przez podmioty powtórnie je wykorzystujące), w szczególności za naruszenia przepisów regulujących ich ochronę (dot. m.in. ochrony danych osbowych lub tajemnic ustawowo chronionych, ochrony prawa do prywatności), a także za informacje pozyskane w sposób inny niż wskazany wyżej lub z pominięciem procedury „udostępnianie informacji publicznej na wniosek“.


Polska Grupa Górnicza S.A. zastrzega, że niektóre z ponownie wykorzystywanych informacji publicznych przetworzonych przez osoby trzecie mogą być nieaktualne lub zawierać błędy.

podmiot udostępniający
Polska Grupa Górnicza S.A.
osoba, która odpowiada za treść informacji
Rafał Patyk
osoba, która wytworzyła/przygotowała informację
Agnieszka Demska-Furgał
data wytworzenia informacji
2024-02-26 10:14:19
osoba, która wprowadziła/udostępniła informację w BIP
Piotr Strycharski
data udostępnienia informacji
2024-03-16 09:14:55
data ostatniej modyfikacji informacji
2024-03-16 09:14:55