W związku z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych informujemy, że Polska Grupa Górnicza S.A. zalicza się do kategorii dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz Załącznika nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

podmiot udostępniający
Polska Grupa Górnicza S.A.
osoba, która odpowiada za treść informacji
Rafał Patyk
osoba, która wytworzyła/przygotowała informację
Agnieszka Demska-Furgał
data wytworzenia informacji
2024-02-26 10:23:24
osoba, która wprowadziła/udostępniła informację w BIP
Piotr Strycharski
data udostępnienia informacji
2024-03-16 09:23:24
data ostatniej modyfikacji informacji
2024-03-16 09:23:24