Biuletyn Informacji Publicznej

Strona główna /Informacja o podmiocie /Status prawny
BIP - Biuletyn Informacji Publicznej

Forma prawna – spółka prawa handlowego.

Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna (Polska Grupa Górnicza S.A., PGG S.A.) jest Spółką powstałą z przekształcenia Polskiej Grupy Górniczej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej w dniu 16 stycznia 2015 r. w Katowicach, która w dniu 29 kwietnia 2016 r. nabyła przedsiębiorstwo Kompanii Węglowej S.A. przejmując 11 kopalń węgla kamiennego oraz 4 zakłady specjalistyczne, a następnie w dniu 1 kwietnia 2017 r. nabyła przedsiębiorstwo Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. przejmując kolejne 4 kopalnie węgla kamiennego.

Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Katowicach, Katowice - Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 29 grudnia 2017 r. została zarejestrowana pod firmą: Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna i wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000709363.

Siedzibą Spółki jest miasto Katowice.

Spółka działa m.in. w oparciu o następujące akty prawne:

  • Kodeks Spółek Handlowych,
  • Statut Spółki,
  • Regulacje wewnętrzne,
  • Ustawę z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego,
  • Ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze,
  • Ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

podmiot udostępniający
Polska Grupa Górnicza S.A.
osoba, która odpowiada za treść informacji
Rafał Patyk
osoba, która wytworzyła/przygotowała informację
Agnieszka Demska-Furgał
data wytworzenia informacji
2024-02-26 10:01:23
osoba, która wprowadziła/udostępniła informację w BIP
Piotr Strycharski
data udostępnienia informacji
2024-03-16 09:01:46
data ostatniej modyfikacji informacji
2024-03-16 09:01:46