Biuletyn Informacji Publicznej

Strona główna /Spółki zależne
BIP - Biuletyn Informacji Publicznej

Grupę Kapitałową Polskiej Grupy Górniczej S.A. (PGG S.A.) tworzą PGG S.A. jako spółka dominująca oraz 2 spółki zależne tj.: SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o. oraz Gardia Broker Sp. z o.o.

PGG S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o. (SPÓŁKA BEZPOŚREDNIO ZALEŻNA).
Natomiast jednostką pośrednio zależną od PGG S.A., a jednocześnie zależną od SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o. jest Spółka działająca pod firmą Gardia Broker Sp. z o.o. SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o. jest 100% udziałowcem Gardii Broker Sp. z o.o. (SPÓŁKA POŚREDNIO ZALEŻNA).


SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE SP. Z O.O.

siedziba spółki: 40-467 Katowice, ul. Karolinki 1
REGON: 273185870
NIP: 954 18 86 126
BDO: 000127048
kapitał zakładowy (wpłacony): 10 835 000,00 zł
KRS: 0000106310
Kontakt:
e-mail: kancelaria@synercom.pl
Sekretariat: +48 32 420 40 83
Kancelaria: +48 32 420 44 48,
Informacja: +48 32 420 40 22
strona internetowa: www.synercom.pl
Prezes Zarządu – Iwona Włodarz

GARDIA BROKER Sp. z o.o.

Broker ubezpieczeniowy: Zezwolenie na prowadzenie działalności brokerskiej nr 600/99, Rejestr KNF 571/U
siedziba spółki: 44-100 Gliwice, ul. Jana Pawła II nr 2
REGON: 273039269
NIP: 631 12 08 102
kapitał zakładowy (wpłacony): 55 000,00 zł
KRS: 0000089465
Kontakt:
e-mail: gardiabroker@gardiabroker.pl
Telefon: +48 32 30 20 520
strona internetowa: www.gardiabroker.pl
Prezes Zarządu – Roman Przybyła
podmiot udostępniający
Polska Grupa Górnicza S.A.
osoba, która odpowiada za treść informacji
Rafał Patyk
osoba, która wytworzyła/przygotowała informację
Agnieszka Demska-Furgał
data wytworzenia informacji
2024-02-26 10:07:08
osoba, która wprowadziła/udostępniła informację w BIP
Piotr Strycharski
data udostępnienia informacji
2024-03-16 09:07:15
data ostatniej modyfikacji informacji
2024-03-16 09:07:15