Biuletyn Informacji Publicznej

Strona główna /Informacja o podmiocie /Majątek
BIP - Biuletyn Informacji Publicznej

Kapitał zakładowy (wpłacony): 3.916.718.300,00 zł

Dane ekonomiczno - finansowe (stan na 31.12.2022 r., w tys. zł)

Aktywa razem 9.623.761
w tym:
- Aktywa trwałe 7.133.819
- Aktywa obrotowe 2.489.942
Pasywa razem 9.623.761
Suma całkowitych dochodów 2.599.890
Zysk netto

2.532.086

Spółka rok 2022 zakończyła dodatnim wynikiem finansowym netto, który Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło przeznaczyć m.in. na obligatoryjne wpłaty, kapitał zapasowy, pokrycie strat za rok 2019 oraz pokrycie strat za rok 2020

Polska Grupa Górnicza S.A. objęta jest Systemem wsparcia dla sektora wydobywczego węgla kamiennego do 2056r. będącego w trakcie procesu notyfikacji Komisji Europejskiej przez stronę rządową, który umożliwia Spółce korzystanie z mechanizmów wsparcia publicznego.

Celem systemowego wsparcia jest zapewnienie stabilności funkcjonowania sektora węgla kamiennego do momentu jego zamknięcia, w całym okresie funkcjonowania Umowy Społecznej (tzw. Nowy System Wsparcia).

podmiot udostępniający
Polska Grupa Górnicza S.A.
osoba, która odpowiada za treść informacji
Rafał Patyk
osoba, która wytworzyła/przygotowała informację
Agnieszka Demska-Furgał
data wytworzenia informacji
2024-02-26 10:06:14
osoba, która wprowadziła/udostępniła informację w BIP
Piotr Strycharski
data udostępnienia informacji
2024-03-16 09:06:39
data ostatniej modyfikacji informacji
2024-03-16 09:06:39