Korespondencję do Polskiej Grupy Górniczej S.A. można:
- składać osobiście w Kancelarii Głównej Centrali PGG S.A. (ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice) od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-14:00,
- kierować na adres pocztowy (Polska Grupa Górnicza S.A., ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice),
- kierować na adres poczty elektronicznej (e-mail: centrala@pgg.pl).

Miejscem podawczym dla korespondencji przychodzącej jest Kancelaria Główna.

W przypadku spraw kierowanych bezpośrednio do poszczególnych jednostek organizacyjnych Spółki (oddziałów/ zakładów) dane teleadresowe znajdują się na stronie  https://www.pgg.pl/strefa-korporacyjna/firma/kontakt/dane-teleadresowe
 
W Polskiej Grupie Górniczej S.A. sprawy przyjmowane i załatwiane są zgodnie z obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi oraz z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

podmiot udostępniający
Polska Grupa Górnicza S.A.
osoba, która odpowiada za treść informacji
Rafał Patyk
osoba, która wytworzyła/przygotowała informację
Agnieszka Demska-Furgał
data wytworzenia informacji
2024-02-26 10:11:27
osoba, która wprowadziła/udostępniła informację w BIP
Piotr Strycharski
data udostępnienia informacji
2024-03-16 09:11:53
data ostatniej modyfikacji informacji
2024-03-16 09:11:53