Biuletyn Informacji Publicznej

Strona główna /Informacja o podmiocie /Organizacja
BIP - Biuletyn Informacji Publicznej

W strukturze organizacyjnej Polskiej Grupy Górniczej S.A. funkcjonuje 7 oddziałów produkcji podstawowej (kopalnie węgla kamiennego), 4 zakłady produkcji pomocniczej (specjalistyczne jednostki organizacyjne) oraz Centrala.

  • Centrala - jednostka organizacyjna PGG S.A. wspierająca system zarządzania Spółką, projektująca kierunki rozwoju i rozwiązania systemowe , integrująca, koordynująca i nadzorująca działalność jednostek organizacyjnych w realizacji zadań oraz realizująca w określonym zakresie obsługę klientów PGG S.A. oraz logistykę zaopatrzenia w materiały PGG S.A.
  • Oddział - wyodrębniona i samodzielna organizacyjnie część działalności gospodarczej PGG S.A. zlokalizowana poza głównym miejscem wykonywania działalności. Odziały PGG S.A. stanowią Kopalnie oraz Specjalistyczne Jednostki Organizacyjne.
  • Kopalnia - jednostka organizacyjna, wyodrębniona organizacyjnie część działalności gospodarczej wykonywanej przez PGG S.A., działająca w oparciu o zatwierdzone Plany Ruchu, zgodnie z prawem geologiczno-górniczym.
  • Specjalistyczna Jednostka Organizacyjna – wyodrębniona organizacyjnie część działalności gospodarczej wykonywanej przez PGG S.A. poza jej siedzibą, jednostka powołana do realizacji określonych zadań PGG S.A., określonych w regulaminie organizacyjnym tej Jednostki.

ODDZIAŁY - KOPALNIE

- Oddział KWK ROW


44-253 Rybnik ul. Jastrzębska 10
tel. 32 7160 113; fax 32 7160 530; e-mail: row@pgg.pl

- Oddział KWK Ruda


41-711 Ruda Śląska ul. Halembska 160
tel. 32 717 30 00; fax 32 2717 893; e-mail: ruda@pgg.pl

- Oddział KWK Piast-Ziemowit


43-155 Bieruń ul. Granitowa 16
tel. 32 717 70 00; fax 32 216 20 82; e-mail: piast-ziemowit@pgg.pl

- Oddział KWK "Bolesław Śmiały"


43-173 Łaziska Górne ul. Pstrowskiego 12
tel. 32 717 51 11; fax 32 224 13 22; e-mail: boleslaw@pgg.pl

- Oddział KWK "Sośnica"


44-100 Gliwice ul. Błonie 6
tel. 32 717 80 00; fax 32 237 05 82; e-mail: sosnica@pgg.pl

- Oddział KWK "Staszic-Wujek"


40-467 Katowice ul. Karolinki 1
tel. 32 6055 000; fax 32 6055 005; e-mail: staszic-wujek@pgg.pl

- Oddział KWK "Mysłowice-Wesoła"


41-408 Mysłowice ul. Kopalniana 5
tel. 32 3175 000; fax 32 2253 849; e-mail: myslowice-wesola@pgg.pl

ODDZIAŁY - SPECJALISTYCZNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

- Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny


43-155 Bieruń ul. Granitowa 132
tel. 32 717 03 01, 32 717 03 02
fax 32 717 03 03; e-mail: zrp@pgg.pl

- Oddział Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych


43-155 Bieruń ul. Granitowa 132
tel. 32 717 04 00; fax 32 717 04 08; e-mail: zgri@pgg.pl

- Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji


44-253 Rybnik ul. Jastrzębska 10
tel. 32 729 31 13; fax 32 729 36 33; e-mail: zit@pgg.pl

- Oddział Zakład Elektrociepłownie


44-270 Rybnik ul. Rymera 4
tel. 32 739 86 00; fax 32 739 86 06; e-mail: ec@pgg.pl
Ogólny schemat organizacyjny Polskiej Grupy Górniczej S.A. przedstawiony jest poniżej:


podmiot udostępniający
Polska Grupa Górnicza S.A.
osoba, która odpowiada za treść informacji
Rafał Patyk
osoba, która wytworzyła/przygotowała informację
Agnieszka Demska-Furgał
data wytworzenia informacji
2024-02-26 10:03:15
osoba, która wprowadziła/udostępniła informację w BIP
Łukasz Rduch
data udostępnienia informacji
2024-03-16 09:03:33
data ostatniej modyfikacji informacji
2024-03-16 09:03:33