Podstawowym przedmiotem działalności Spółki, wynikającym z jej Statutu oraz wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, jest wydobywanie węgla kamiennego (PKD 05.10.Z).

Przedmiot pozostałej działalności Spółki stanowią głównie:

− Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z)
− Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z)
− Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z)
− Przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z)
− Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z)
− Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z)
− Wytwarzanie paliw gazowych (PKD 35.21.Z)
− Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (PKD 35.22.Z)
− Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.23.Z)


Przedmiot działalności Spółki został szczegółowo określony w Statucie Polskiej Grupy Górniczej S.A.

podmiot udostępniający
Polska Grupa Górnicza S.A.
osoba, która odpowiada za treść informacji
Rafał Patyk
osoba, która wytworzyła/przygotowała informację
Agnieszka Demska-Furgał
data wytworzenia informacji
2024-02-26 10:04:13
osoba, która wprowadziła/udostępniła informację w BIP
Piotr Strycharski
data udostępnienia informacji
2024-03-16 09:04:43
data ostatniej modyfikacji informacji
2024-03-16 09:04:43