Kapitał zakładowy Polskiej Grupy Górniczej S.A. wynosi 3.916.718.600,00 zł i dzieli się na 39.167.186 imiennych akcji zwykłych o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) każda, wyemitowanych w seriach:

  • Akcje imienne serii A        -              36.167.182 szt.
  • Akcje imienne serii B        -              3.000.000 szt.
  • Akcje imienne serii C        -              1 szt.
  • Akcje imienne serii D        -              1 szt.
  • Akcje imienne serii E        -              1 szt.
  • Akcje imienne serii F        -              1 szt.

Posiadaczem 100% akcji Spółki jest Skarb Państwa, dysponujący 100 % głosów na Walnym Zgromadzeniu.

podmiot udostępniający
Polska Grupa Górnicza S.A.
osoba, która odpowiada za treść informacji
Rafał Patyk
osoba, która wytworzyła/przygotowała informację
Agnieszka Demska-Furgał
data wytworzenia informacji
2024-02-26 10:05:23
osoba, która wprowadziła/udostępniła informację w BIP
Piotr Strycharski
data udostępnienia informacji
2024-03-16 09:05:02
data ostatniej modyfikacji informacji
2024-07-18 13:35:31