Biuletyn Informacji Publicznej

Strona główna /Rejestry, ewidencje, archiwa
BIP - Biuletyn Informacji Publicznej

REJESTRY I EWIDENCJE

W Polskiej Grupie Górniczej S.A. rejestry i ewidencje są prowadzone przez właściwe merytorycznie komórki organizacyjne, zgodnie z podziałem zadań wynikającym z obowiązujących regulacji wewnętrznych. 
Udostępnianie informacji z rejestrów i ewidencji odbywa się zgodnie z przepisami, w tym na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z ww. ustawy i charakteru tych informacji.

ARCHIWA

Polska Grupa Górnicza S.A. oprócz archiwów własnych korzysta z Centralnego Archiwum SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o.
Dane zawarte w materiałach gromadzonych przez te archiwa podlegają udostępnianiu zgodnie z przepisami, w tym na zasadach określonych w Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z ww. ustawy i charakteru tych informacji.

podmiot udostępniający
Polska Grupa Górnicza S.A.
osoba, która odpowiada za treść informacji
Rafał Patyk
osoba, która wytworzyła/przygotowała informację
Agnieszka Demska-Furgał
data wytworzenia informacji
2024-02-26 10:17:22
osoba, która wprowadziła/udostępniła informację w BIP
Piotr Strycharski
data udostępnienia informacji
2024-03-16 09:17:02
data ostatniej modyfikacji informacji
2024-03-16 09:17:02