Biuletyn Informacji Publicznej

Strona główna
BIP - Biuletyn Informacji Publicznej

INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ
POLSKIEJ GRUPY GÓRNICZEJ S.A.


CO TO JEST BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ (BIP)?
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

Serwis internetowy BIP Polskiej Grupy Górniczej S.A. (dalej BIP PGG) zaprojektowany jest zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej, w sposób gwarantujący funkcjonalność i przejrzystość.

BIP PGG dostępny jest całodobowo.

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNYCH
Dostęp do informacji publicznych zawartych w BIP PGG jest możliwy poprzez:

 

KONTAKT - w sprawach związanych z BIP PGG
Agnieszka Demska-Furgał: bip@pgg.pl, +48 32 757 21 98

 

REDAGOWANIE TREŚCI INFORMACJI PUBLICZNEJ
Treści informacji publicznej są redagowane za pomocą:

 • tekstu, zdjęć i grafik,
 • załączników w postaci plików do pobrania, w formacie m.in. doc., pdf.

 

ZAŁĄCZNIKI W BIP PGG
Część informacji publicznych udostępnionych w BIP PGG posiada format załącznika, najczęściej w postaci pliku doc., pdf. Załączniki publikowane są pod częścią tekstową. W celu otwarcia załącznika należy nacisnąć przycisk „ZOBACZ PLIK”, który znajduje się po prawej stronie od nazwy pliku.

 

STRONA GŁÓWNA
Ta strona wyświetlana jest jako pierwsza przy wejściu na BIP PGG. Znajdują się na niej podstawowe dane
o Spółce. Do informacji zamieszczonych w serwisie dotrzeć można za pomocą MENU PRZEDMIOTOWEGO, MODUŁU WYSZUKIWARKI oraz MENU REDAKCYJNEGO.

Po prawej stronie na banerze z grafiką znajduje się logo BIP z adresem ogólnopolskiej strony głównej biuletynu. Logo to jest jednocześnie odnośnikiem do tej strony.

Nad banerem ze zdjęciem znajduje się MENU POMOCNICZE dla użytkowników, natomiast MENU REDAKCYJNE znajduje się na dole strony, na ciemnym tle, na odrębnym pasku.

 

MENU PRZEDMIOTOWE
W celu wyświetlenia odpowiednich informacji znajdujących się w BIP PGG należy skorzystać
z MENU GŁÓWNEGO znajdującego się po lewej stronie ekranu, poniżej baneru z grafiką. Wyświetlane jest ono na każdej stronie serwisu, w postaci kolumny z przyciskami. Jest to MENU PRZEDMIOTOWE podzielone na kilka działów tematycznych, związanych z udostępnianymi informacjami, gdzie prezentowane są wszelkie dane oraz informacje publiczne zgodnie z odpowiednimi ustawami i rozporządzeniami dotyczącymi informacji publicznej. Aby przejść do wskazywanej strony/ podstrony należy przycisnąć lewy przycisk myszy na wybranej pozycji.
Główne działy tematyczne zawierają PODSTRONY.
Poszczególne PODSTRONY opatrzone są nagłówkami. Odnośnikiem kierującym do wybieranej kategorii danego działu jest nazwa tej kategorii. Po wskazaniu kursorem myszy takiego odnośnika, aby przejść do wskazanej kategorii, należy przycisnąć lewy (komputery PC) przycisk myszy. Pozycje menu prowadzą bezpośrednio do treści PODSTRONY biuletynu lub też do kolejnego podmenu zawierającego szereg podstron/artykułów z informacjami (każda z powyższych pozycji rozwija się na szczegółowe pozycje dotyczące poszczególnych zagadnień). Kliknięcie w logotyp PGG S.A. znajdujący się powyżej baneru z grafiką powoduje każdorazowo powrót do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej PGG S.A.
  
MENU PRZEDMIOTOWE tworzą następujące działy tematyczne:

 • INFORMACJA O PODMIOCIE
 • SPÓŁKI ZALEŻNE
 • SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
 • DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 • PRZETARGI, ZAMÓWIENIA, PLATFORMY ZAKUPOWE, OGŁOSZENIA
 • REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
 • DOKUMENTY

PODSTRONY
W skład PODSTRONY wchodzą następujące elementy:

 • tytuł PODSTRONY/ DOKUMENTU, będący równocześnie nagłówkiem (tytułem) PODSTRONY
 • link powrotu
 • menu nawigacyjne w postaci ścieżki określajace mejsce użytkownika w serwisie
 • treść dokumentu w postaci np. tekstu, zdjęć, grafiki, załączników
 • załączniki w postaci plików do pobrania (jeżeli zostały dodane do dokumentu)
 • metrykę dokumentu (metadane) - zawiera szczegółowe informacje dotyczące dokumentu

  Przy każdej opublikowanej informacji powinna znajdować się metryka.
  Metryka dokumentu (wzór):
  podmiot udostępniający Polska Grupa Górnicza S.A.
  osoba, która odpowiada za treść informacji Jan Kowalski
  osoba, która wytworzyła/przygotowała informację Jan Kowalski
  data wytworzenia informacji 2023-11-20 06:37:34
  osoba, która wprowadziła/udostępniła informację w BIP Jan Kowalski
  data udostępnienia informacji 2024-01-20 10:15:12
  data ostatniej modyfikacji informacji 2024-01-20 10:15:12

wraz z zabezpieczeniem możliwości identyfikacji czasu rzeczywistego udostępnienia informacji.
Metryka rozwijana - widoczna dopiero w chwili kliknięcia strzałki.

 • funkcja wydruku - odnośnik "Drukuj" powoduje otwarcie okna drukowania przeglądarki z aktualną PODSTRONĄ w wersji przystosowanej do wydrukowanialub wygenerowania pliku w formacie PDF z aktualną PODSTRONĄ

Aby wyświetlić treść informacji publicznej na PODSTRONIE, należy kliknąć na wybranej pozycji menu lub w przypadku wystąpienia wielu PODSTRON, wybrać jedną z wyświetlonej listy.

PODSTRONY tworzą następujące działy tematyczne:

 • INFORMACJA O PODMIOCIE
  • STATUS PRAWNY
  • STATUT
  • STATUS DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY
  • ORGANIZACJA
  • PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
  • ORGANY SPÓŁKI
   • ZARZĄD
   • RADA NADZORCZA
   • WALNE ZGROMADZENIE
  • STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA
  • MAJĄTEK
 • SPÓŁKI ZALEŻNE
 • SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
 • DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
  • INFORMACJA PUBLICZNA NIEUDOSTĘPNIONA W BIP
  • WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
  • PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
  • WYŁĄCZENIA JAWNOŚCI INFORMACJI
 • PRZETARGI, ZAMÓWIENIA, PLATFORMY ZAKUPOWE, OGŁOSZENIA
 • REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
 • DOKUMENTY

INFORMACJE, KTÓRE NIE ZOSTAŁY ZAMIESZCZONE W BIP PGG – szczegóły na temat informacji, które nie zostały zamieszczone w BIP znaleźć można na podstronie Dostęp do informacji publicznej - Informacja publiczna nieudostępniona w BIP.

 

MENU POMOCNICZE (znajdujące się nad banerem ze zdjęciem i nad menu przedmiotowym):

 • WYSZUKIWANIE INFORMACJI

Biuletyn Informacji Publicznej zawiera wyszukiwarkę podstawową dostępną w prawym górnym rogu ekranu. Wprowadzenie frazy do pola i wciśnięcie przycisku ”LUPY” spowoduje, że pojawią się wyniki wyszukiwania danej frazy ze wskazaniem kategorii oraz odnośnika, umożliwiającego bezpośrednie przejście do wybranego tekstu.

 • CZCIONKA - Serwis umożliwia zmianę rozmiaru czcionki za pomocą kliknięcia w ikonę A+ A-
 • KONTRAST - Serwis umożliwiazmianę kontrastu za pomocą kliknięcia w okrągłą biało-szarą ikonę w górnym obszarze serwisu.

 

UWAGA
W związku ze zmianami przez PGG S.A. serwisu BIP PGG uprzejmie informujemy, że bieżące informacje oraz niektóre archiwalne zostały przeniesione z poprzedniego systemu do archiwum znajdującego się pod adresem: https://archiwumbip.pgg.pl/. W związku z tym informujemy, iż nie wszystkie daty wytworzenia i udostępnienia informacji zawarte
w metryce dotyczące poszczególnych informacji i załączników odzwierciedlają rzeczywiste daty wytworzenia i udostępnienia poszczególnych informacji w BIP PGG. Niektóre dane oznaczają daty wprowadzenia tych informacji do nowego systemu.

MENU REDAKCYJNE (znajdujące się na dole każdej strony – na ciemnym tle, na odrębnym pasku)
MENU REDAKCYJNE składa się z następujących pozycji:

  • instrukcja obsługi BIP
  • rejestr zmian
  • statystyki
  • redakcja BIP PGG
  • kontakt
  • BIP (GOV.PL)
  • BIP PGG
  • deklaracja dostępności

Kliknięcie na wybraną pozycję spowoduje przeniesienie nas do szczegółowych infomacji w wybranym temacie.

  • Instrukcja obsługi BIP PGG (opisuje sposób korzystania ze strony)
  • Rejestr zmian (rejestr zmian na stronie BIP PGG: dodanie, modyfikacja, usunięcie dokumentu). Rejestr stanowi archiwum pozwalające na zapoznanie się z wszelkimi zmianami jakie były dokonywane na publikowanym dokumencie lub załączniku dołączonym do tego dokumentu.
  • Statystyki – liczba odwiedzin (wskazuje liczbę osób, które odwiedziły stronę BIP PGG)
  • Redakcja BIP PGG (zawiera informacje o osobach redagujących stronę BIP PGG)
  • Kontakt (dane teleadresowe Spółki)
  • BIP (GOV.PL) - odsyłacz do serwisu bip.gov.pl. Logotyp prowadzący do głównej strony Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gov.pl).
  • Deklaracja dostępności (opis dostępności podmiotu publicznego dla osób z niepełnosprawnościami)

 

PANEL INFORMACYJNY O PODMIOCIE (znajdujący się obok menu redakcyjnego po lewej stronie, na ciemnym tle)
Panel informacyjny składa się z danych identyfikacyjnych spółki – adresu, numeru telefonu, faxu, emaila, mapy.