Biuletyn Informacji Publicznej

Strona główna
BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
Data Publikacja Kategoria Czynność
2024-03-16 09:14:55 Ponowne wykorzystanie informacji publicznej Ponowne wykorzystanie informacji publicznej Dodanie publikacji
2024-03-16 09:13:08 Udostępnianie informacji publicznej na wniosek Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Dodanie publikacji
2024-03-16 09:12:31 Informacja publiczna nieudostępniona w BIP Informacja publiczna nieudostępniona w BIP Dodanie publikacji
2024-03-16 09:11:53 Sposób przyjmowania i załatwiania spraw Sposób przyjmowania i załatwiania spraw Dodanie publikacji
2024-03-16 09:10:32 Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Dodanie publikacji
2024-03-16 09:09:19 Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza Dodanie publikacji
2024-03-16 09:08:05 Zarząd Zarząd Dodanie publikacji
2024-03-16 09:07:15 Spółki zależne Spółki zależne Dodanie publikacji
2024-03-16 09:06:39 Majątek Majątek Dodanie publikacji
2024-03-16 09:05:02 Struktura własnościowa Struktura własnościowa Dodanie publikacji
2024-03-16 09:04:43 Przedmiot działalności Przedmiot działalności Dodanie publikacji
2024-03-16 09:03:33 Organizacja Organizacja Dodanie publikacji
2024-03-16 09:02:26 Statut PGG S.A. Statut Dodanie publikacji
2024-03-16 09:01:46 Status prawny Status prawny Dodanie publikacji
2024-03-16 08:23:51 Walne Zgromadzenie Dodanie kategorii
2024-03-16 08:22:53 Rada Nadzorcza Dodanie kategorii
2024-03-16 08:21:03 Zarząd Dodanie kategorii
2024-03-16 08:20:54 Ogłoszenia wymagane Statutem Spółki Dodanie kategorii
2024-03-16 08:19:14 Wyłączenia jawności informacji Dodanie kategorii
2024-03-16 08:18:29 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Dodanie kategorii