Biuletyn Informacji Publicznej

Strona główna
BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
Data Publikacja Kategoria Czynność
2018-05-09 12:03:37 Organizacja Organizacja Modyfikacja publikacji
2018-02-27 16:37:59 Ogłoszenie o zamówieniu - numer sprawy 701701235 Przetargi Modyfikacja publikacji
2018-01-23 09:35:01 Ogłoszenie o zamówieniu - numer sprawy 701701235 Przetargi Modyfikacja publikacji
2018-01-22 12:37:42 Ogłoszenie o zamówieniu - numer sprawy 701701235 Przetargi Modyfikacja publikacji
2018-01-19 14:15:37 Ogłoszenie o zamówieniu - numer sprawy 701701235 Przetargi Modyfikacja publikacji
2018-01-17 08:40:30 Ogłoszenie o zamówieniu - numer sprawy 701701235 Przetargi Modyfikacja publikacji
2018-01-11 14:11:12 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia Przetargi Usuniecie publikacji
2018-01-11 13:30:55 Postępowanie na świadczenie usług ochrony osób i mienia dla potrzeb Oddziału KWK Ruda Przetargi Usuniecie publikacji
2018-01-11 13:30:33 Postępowanie na świadczenie usług ochrony osób i mienia dla potrzeb Oddziału KWK Ruda Przetargi Usuniecie publikacji
2018-01-11 13:29:49 Ogłoszenie o zamówieniu - numer sprawy 701701235 Przetargi Dodanie publikacji
2018-01-08 14:19:21 Skład Rady Nadzorczej Polskiej Grupy Górniczej Rada Nadzorcza Modyfikacja publikacji
2017-12-29 14:27:55 Struktura własnościowa Struktura własnościowa Modyfikacja publikacji
2017-12-29 14:26:25 Walne Zgromadzenie Modyfikacja kategorii
2017-12-29 12:28:09 Status prawny Status prawny Modyfikacja publikacji
2017-12-29 12:05:26 Skład Rady Nadzorczej Polskiej Grupy Górniczej Rada Nadzorcza Modyfikacja publikacji
2017-12-29 11:44:16 Organizacja Organizacja Modyfikacja publikacji
2017-12-29 11:38:27 Kontakt Kontakt Modyfikacja publikacji
2017-11-16 08:46:44 Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu ŚCUW Sp. z o.o. w Katowicach Spółki zależne Dodanie publikacji
2017-07-19 08:12:45 Sprawozdania finansowe Sprawozdania finansowe Usuniecie publikacji
2017-07-19 08:11:32 Sprawozdania finansowe Sprawozdania finansowe Modyfikacja publikacji