Biuletyn Informacji Publicznej

Strona główna
BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
Data Publikacja Kategoria Czynność
2020-02-13 14:14:43 Statut PGG S.A. Statut Modyfikacja publikacji
2020-01-14 12:48:54 Zarząd Polskiej Grupy Górniczej Zarząd Modyfikacja publikacji
2019-12-30 10:37:58 Skład Rady Nadzorczej Polskiej Grupy Górniczej Rada Nadzorcza Modyfikacja publikacji
2019-12-30 06:48:51 Skład Rady Nadzorczej Polskiej Grupy Górniczej Rada Nadzorcza Modyfikacja publikacji
2019-12-09 08:37:59 Zarząd Polskiej Grupy Górniczej Zarząd Modyfikacja publikacji
2019-11-29 09:49:30 Skład Rady Nadzorczej Polskiej Grupy Górniczej Rada Nadzorcza Modyfikacja publikacji
2019-11-25 13:56:06 Skład Rady Nadzorczej Polskiej Grupy Górniczej Rada Nadzorcza Modyfikacja publikacji
2019-09-27 14:29:39 Skład Rady Nadzorczej Polskiej Grupy Górniczej Rada Nadzorcza Modyfikacja publikacji
2019-09-27 10:39:17 Skład Rady Nadzorczej Polskiej Grupy Górniczej Rada Nadzorcza Modyfikacja publikacji
2019-08-12 07:25:56 Skład Rady Nadzorczej Polskiej Grupy Górniczej Rada Nadzorcza Modyfikacja publikacji
2019-07-15 10:44:50 Skład Rady Nadzorczej Polskiej Grupy Górniczej Rada Nadzorcza Modyfikacja publikacji
2019-07-04 17:25:36 Skład Rady Nadzorczej Polskiej Grupy Górniczej Rada Nadzorcza Modyfikacja publikacji
2019-03-11 12:25:13 Skład Rady Nadzorczej Polskiej Grupy Górniczej Rada Nadzorcza Modyfikacja publikacji
2019-03-08 10:15:24 Zarząd Polskiej Grupy Górniczej Zarząd Modyfikacja publikacji
2018-10-02 09:51:05 Skład Rady Nadzorczej Polskiej Grupy Górniczej Rada Nadzorcza Modyfikacja publikacji
2018-09-20 14:46:27 Kompetencje Walnego Zgromadzenia Modyfikacja kategorii
2018-09-20 14:45:16 Organizacja Organizacja Modyfikacja publikacji
2018-09-12 07:45:55 Skład Rady Nadzorczej Polskiej Grupy Górniczej Rada Nadzorcza Modyfikacja publikacji
2018-09-10 07:20:46 Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Modyfikacja publikacji
2018-06-27 10:18:31 Sprawozdanie niefinansowe Grupy Kapitałowej PGG S.A. za rok 2017 Sprawozdania niefinansowe Modyfikacja publikacji