Biuletyn Informacji Publicznej

Strona główna
BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
Data Publikacja Kategoria Czynność
2018-06-27 10:18:14 Sprawozdanie niefinansowe PGG S.A. za rok 2017 Sprawozdania niefinansowe Modyfikacja publikacji
2018-06-27 10:17:42 Sprawozdanie niefinansowe PGG S.A. za rok 2017 Sprawozdania niefinansowe Modyfikacja publikacji
2018-06-27 10:16:41 Sprawozdanie niefinansowe Grupy Kapitałowej PGG S.A. za rok 2017 Sprawozdania niefinansowe Modyfikacja publikacji
2018-06-27 10:14:56 Sprawozdanie niefinansowe PGG S.A. za rok 2017 Sprawozdania niefinansowe Dodanie publikacji
2018-06-27 10:14:52 Sprawozdanie niefinansowe Grupy Kapitałowej PGG S.A. za rok 2017 Sprawozdania niefinansowe Dodanie publikacji
2018-06-27 09:36:53 Sprawozdania regulacyjne Modyfikacja kategorii
2018-06-27 09:36:25 Sprawozdania niefinansowe Dodanie kategorii
2018-05-09 12:43:05 Organizacja Organizacja Modyfikacja publikacji
2018-05-09 12:42:31 Organizacja Organizacja Modyfikacja publikacji
2018-05-09 12:39:20 Struktura własnościowa Struktura własnościowa Modyfikacja publikacji
2018-05-09 12:35:06 Przedmiot działalności Spółki Przedmiot działalności Spółki Modyfikacja publikacji
2018-05-09 12:33:52 Kompetencje Walnego Zgromadzenia Modyfikacja kategorii
2018-05-09 12:33:37 Kompetencje Walnego Zgromadzenia Kompetencje Walnego Zgromadzenia Modyfikacja publikacji
2018-05-09 12:33:24 Kompetencje Walnego Zgromadzenia Kompetencje Walnego Zgromadzenia Modyfikacja publikacji
2018-05-09 12:32:46 Kompetencje Rady Nadzorczej Kompetencje Rady Nadzorczej Modyfikacja publikacji
2018-05-09 12:32:25 Kompetencje Zarządu Kompetencje Zarządu Modyfikacja publikacji
2018-05-09 12:29:19 Status prawny Status prawny Modyfikacja publikacji
2018-05-09 12:26:56 Statut Modyfikacja kategorii
2018-05-09 12:26:42 Statut PGG S.A. Statut Dodanie publikacji
2018-05-09 12:20:40 Statut Dodanie kategorii